ტექნიკური

დახმარება

გამოგვიგზავნეთ ყველა ის ტექნიკური პრობლემა რომელიც იქნება თქვენთვის თვალში მოსახვედრი და ჩვენის მხრიდან გამოსასწორებელი .

როგორ?

სტატუსი არის ტექნიკური პრობლემის ხარისხი რომელიც გამოიხატება რამოდენიმე ქვე სტატუსებით “მაღალი, საშუალო და დაბალი”-თ.

მაღალი სტატუსის მატარებელი ტექნიკური პრობლემა მოგვარებადია პრობლემის დაფიქსირებიდან უმოკლეს 1 საათში, საშუალო სტატუსის მქონე მატარებელი ტექნიკური პრობლემა დაფიქსირებიდან 3-4 საათში ,ხოლო დაბალი სტატუსის მქონე ტექნიკური პრობლემა ,დაფიქსირებიდან 24 საათში.

გამოგვიგზავნეთ ტექნიკური პრობლემა

შემოსული ტექ დავალებების ჩამონათვალი

ტექნიკური დავალებების სია ცარიელია

Scroll to Top

კატეგორიები